מועצה אזורית חבל מודיעין - מערכת רישום למאגר יועצים וספקים

המועצה האזורית חבל מודיעין, מזמינה בזאת ספקי שירותים וטובין וכן יועצים מתחומים שונים להציע את מועמדותם באופן מקוון – באמצעות אתר זה, להיכלל במאגר המועצה לצורך התקשרויות למתן שירותים, אספקת טובין  או לצורך עבודות ייעוץ מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים.

נוהל מחייב לגבי ההרשמה למאגר פורסם באתר האינטרנט של המועצה. להלן קישור

המועד האחרון להגשת בקשה להכללה במאגר מול כל תחום מוצג בתחתית דף זה !

יובהר כי תהליך זה אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של המועצה להתקשר עם מי מהיועצים שיגישו את מועמדותם להיכלל במאגר.

האתר מותאם לגלישה בדפדפנים Google Chrome ובנוסף ב- Microsoft Edge ו- Safari. שימוש בדפדפנים אחרים עלול לשבש את תהליך ההרשמה.

רישום
יועץ חדש

שלום. כתובת ה- IP שלך 18.213.192.104. להמשך תהליך הרישום יש להצטייד במכשיר טלפון סלולרי. לחיצה על כפתור "הרשמה" מהווה אישור כי קראת והסכמת לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כפי שמופיעים בתחתית כל עמוד באתר זה

עדכון פרטי
יועץ קיים

לצורך כניסה נא להקליד את מספר הטלפון הנייד שבאמצעותו נרשמת למאגר והמערכת תשלח אליו קוד אימות לכניסה.

מאגר היועצים והספקים פתוח לרישום לתחומים הבאים:

  מחשוב מידע ותקשורת
  • יועץ לכתיבת מכרזים בתחום טלפוניה ותקשורת פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • יועץ אבטחת מידע פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • איפיון ופיתוח מערכות מידע מקוריות פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • יועץ לכתיבת מכרזים בתחום מערכות מידע פתוח לרישום עד 31/12/2020
  ליסינג
  • יועץ לכתיבת מכרזים בתחום רכב בליסינג פתוח לרישום עד 31/12/2020
  ארגון ושיטות
  • ייעוץ ארגוני פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • יועץ לכתיבת נהלי עבודה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • יועץ להטמעת תכנית עבודה מקושרת תקציב פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מיצוי תקציבי קולות קוראים ותמיכות פתוח לרישום עד 31/12/2020
  משאבי אנוש
  • ייעוץ בנושא שכר, פנסיה וזכויות סוציאליות פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • חריגות שכר פתוח לרישום עד 31/12/2020
  משפטים
  • יועץ בתחום דיני הרשויות המקומיות פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • יועץ חוזים, מכרזים והתקשרויות פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • יועץ מיסים והיטלי פיתוח פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • יועץ לכתיבת חוקי עזר פתוח לרישום עד 31/12/2020
  רווחה
  • מנחה קבוצות בתחום העבודה הקהילתית פתוח לרישום עד 31/12/2020
  סביבה/שפ"ע
  • יועץ גינון והשקייה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • יועץ תברואה/אשפה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • יועץ אשפה יועץ מחזור פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • יועץ בתחום איכות הסביבה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • יועץ לחסכון באנרגיה/התייעלות אנרגטית פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • יועץ קרינה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  הנדסה
  • אדריכלות נוף פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • אגרונום פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • בנייה ירוקה וקיימות פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • ניקוז ביוב ומים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • בריכות ומתקני נופש פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מערכות סניטריות פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מיזוג אוויר פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • חשמל פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • עיצוב פנים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • שמאות פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • כמאות פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מורשה נגישות מתו"ס פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מורשה נגישות שרות פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • בטיחות פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • תכנון ויעוץ אלומיניום פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • חשמל ותאורה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • אקוסטיקה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מעליות פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • איטום פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מיגון פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • קרינה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • תקשורת פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מתקנים סולארים ואנרגיות מתחדשות פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • הצללות מתקני משחק פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • אקולוגיה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • הדמיות פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • גיאולוגיה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • תאום מערכות פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • הנדסת מבנים מסוכנים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • תכניות מתאר תכניות אב תכניות בנין עיר פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • אדריכלות ותכנון ערים כולל בינוי פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מהנדסים אזרחיים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • יועצי תאום תשתיות פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • קונסטרוקציה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • יעוץ קרקע וביסוס פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מודדים מוסמכים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • ייעוץ בתחום תנועה ותחבורה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מתכנן כבישים פיזי פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • יועצי איכות הסביבה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • אינסטלציה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • הצללה סככות וקירוי פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מיזוג אוויר - ענף 170 ב פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מעבדות מוסמכות לבדיקת ביטונים, בדיקת אפיון רשת מים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • משטחי חיפוי - דשא סינטטי פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מתקני ספורט/רצפות למגרשי ספורט פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • סימון תחזוקת כבישים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • עבודות חשמל - ענף 160 א , 240 א פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • קבלן התקנת רמזורים - ענף 280 א פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • קבלן מעליות (תחום החזקה, פיקוח ובדיקות חצי שנתיות) - ענף 180 ב פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • קבלני איטום ענף 134 ב פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • קבלני פיתוח ענף 111 א או 100 ג פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • שיפוצים ענף 100 ג , או 131 א פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • תאורת רחוב/כבישים ענף 200 ג , או 220 ב, 270 א פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • תמרור ושילוט פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • אינסטלציה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • הצללה סככות וקירוי פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מיזוג אוויר - ענף 170 ב פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מעבדות מוסמכות לבדיקת ביטונים, בדיקת אפיון רשת מים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • משטחי חיפוי - דשא סינטטי פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מתקני ספורט/רצפות למגרשי ספורט פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • סימון תחזוקת כבישים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • עבודות חשמל - ענף 160 א , 240 א פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • קבלן התקנת רמזורים - ענף 280 א פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • קבלן מעליות (תחום החזקה, פיקוח ובדיקות חצי שנתיות) - ענף 180 ב פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • קבלני איטום ענף 134 ב פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • קבלני פיתוח ענף 111 א או 100 ג פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • שיפוצים ענף 100 ג , או 131 א פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • תאורת רחוב/כבישים ענף 200 ג , או 220 ב, 270 א פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • תמרור ושילוט פתוח לרישום עד 31/12/2020
  חינוך
  • יועץ בתחומים חינוכיים: פדגוגיה, תקשוב וסביבות למידה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • יועץ להכנת תכניות אב בתחום החינוך פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • יועץ פדגוגי פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • שירותי חינוך והדרכה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  כלכלה
  • יועץ למיצוי הכנסות ממשרד החינוך פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • יועץ ארנונה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • יועץ השקעות פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מומחה לניתוח מידע מוניציפאלי פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • יועץ כלכלי לכתיבת תכניות עסקיות פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • רואי חשבון לביצוע עבודות בתחום החשבונאות פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מומחה למיסים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  ביקורת
  • מומחה לביצוע ביקורת ברשות מקומית פתוח לרישום עד 31/12/2020
  ביטחון
  • יועץ למוכנות לשעת חירום פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • יועץ מרכיבי ביטחון טכנולוגים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  דוברות
  • ייעוץ בנושא דוברות, מיתוג ויח"צ פתוח לרישום עד 31/12/2020
  ספקי שירותים וטובין
  • רכישת/ השכרה ציוד לאירועים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • רמזורים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • שירותי כח אדם פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • שירותי ניקיון, פחי אשפה עגלות פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • שלטי רחוב פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • שלטים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • שליחויות פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • שמירה ואבטחה - אבטחת אירועים, ישיבות, שמירה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • שרותי הסעדה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • תברואה - פחי אשפה, עגלות פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • תמלול, הקלטה וקלדנות פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • תמרורים וסימוני כביש פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • סלולר – מכשירים, דיבוריות, מטענים וציוד נלווה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • ציוד הקפי לרכב – מצלמת דרך, צ'קלקות פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • ספקי הגברה ותאורה לאירועים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • חומרי בניין פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • ספקי מלט /בטון פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • ספקי חול (תקני למוסדות חינוך) וחול לבניה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • ספקי ברגים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • טונרים וציוד משרדי אלקטרוני פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • כלי נגינה, מערכות הגברה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מדפסות, סורקים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מוצרי בטיחות לכבישים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מוצרי חשמל ואלקטרוניקה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מזון ומשקאות - חלב, קפה, מים מינרליים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מחסנים למוסדות חינוך וציבור פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מיחשוב - מחשבים, מחשבים ניידים, טאבלטים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מיפוי ומדידה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מנופים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מנעולים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מסגרות פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מערכות מידע- אחזקה ואספקה מערכות מחשב וציוד היקפי פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מעצבים גרפיים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מערכות תקשורת - אספקה, התקנה, אחזקה של מרכזיות ומכשירי טלפון פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מערכות תקשורת וביטחון פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • משחקים לגני ילדים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מתנות, ותשורות פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מתקני ספורט פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • נגרות פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • נופשונים, ימי גיבוש פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • ניקיון מבנים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • ספקי ברזל פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • עבודות גבס פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • עבודות חשמל/משאבות פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • עבודות צביעה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • עזרי לימוד פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • עיצוב מרחבי למידה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • פינוי אשפה ופסולת פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • פרסום ויח"צ פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • פרקטים, שטיחים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • צבעים - רכישת צבעים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • ציוד אומנות ויצירה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • ציוד ובגדי בטיחות פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • ציוד חד פעמי פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • ציוד טכני וחשמל פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • ציוד לגני ילים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • ציוד למיחזור פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • ציוד משרדי וציוד מתכלה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • ציוד ספורט - מוסדות חינוך פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • ציוד רחוב וחומרים לתיקון כבישים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • ציוד תאורה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • ציוד תקשורת פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • צילום - סטילס ווידאו פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • צילום,הדמיות,צילום אויר פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • קרמיקה וחיפויים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • ריהוט פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • ריהוט וציוד לגני ילדים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • ריהוט משרדי פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • ריהוט רחוב פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • סריקת תיקי רישוי עסקים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מוסכים (חשמל, ריפוד, ציוד לאוטובוסים) פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • ממונה בטיחות בעבודה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • מטווח ואימוני ירי פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • איסוף ומחזור זכוכית פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • איסוף ומחזור בגדים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • איסוף ומחזור פחים כתומים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • איסוף ומחזור פלסטיק פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • איסוף ומחזור קרטון פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • כיבוד, קייטרינג פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • עבודות אלומיניום פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • אבטחת מערכות מידע פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • אביזרי אינסטלציה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • אביזרי חשמל פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • איסוף ומחזור נייר פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • בניית אתרים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • גדרות ועבודות גידור פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • גיזום וכריתת עצים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • גינון - כלים, מעכות השקייה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • גינון - פרחים ועצים - אספקת שתילים, פרחים ועצים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • גינון והשקיה פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • גלאי עשן פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • גנרטורים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • דלק ומוצריו פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • דפוס - עבודות דפוס, הדפסת חוברות וספרים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • הדברת מזיקים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • הובלות פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • הסעות פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • הצללות במוסדות חינוך פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • הצללות בשטחים ציבוריים פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • וילונות פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • חומרי בניין ואספקה טכנית פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • חומרי ניקוי פתוח לרישום עד 31/12/2020
  • חשמל - ציוד וחומרים פתוח לרישום עד 31/12/2020
טוען…